BEM News BEM News

Back

Makluman Pewartaan Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014 dan Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Deposit, Fi dan Caj Perkhidmatan Air) 2014

Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014 dan Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Deposit, Fi dan Caj Perkhidmatan Air) 2014 telah diwartakan pada 30 Januari 2014 masing-masing melalui P.U. (A) 36/2014 dan P.U. (A) 37/2014 dan berkuatkuasa pada 1 Februari 2014. Kaedah-kaedah dan Peraturan-peraturan tersebut boleh diakses di laman web SPAN bermula 19 Februari 2014.