Others Others

NO. DOCUMENTS DOWNLOAD
1. Pekeliling Suruhanjaya Tenaga Bil. 03/2012 Penggunaan Kabel Kuasa Bersaiz 1.5mm persegi Jenis Kuprum Bagi Tujuan Pendawaian Litar Lampu
2. Pekeliling Suruhanjaya Tenaga BIL.2/2011-Kelulusan Untuk Mengilang Dan Mengimport Flourescent Ballast
3. Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC)
4. Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  • Pekeliling Bil. 6 Tahun 2009 - Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi
  • Pekeliling Bil. 7 Tahun 2009 - Penambahbaikan Urusan Rundingan Bagi Projek Pembangunan JKR
5. Pematuhan undang-undang kecil di bawah undang-undang kecil bangunan seragam 1984 (UKBS 1984) berkaitan kemudahan akses orang kurang upaya (OKU)
5. Arahan penguatkuasaan pemakaian Standard Malaysia MS IEC 62305 'Protection Against Lightning' bagi sistem perlindungan kilat di bangunan

 

Page views: